Posiedzenie Rady w związku z oceną wniosków złożonych w naborze 5/2021/G - WYNIKI Drukuj
wtorek, 01 marca 2022 14:47

Dnia 22.02.2022 roku o godzinie 10.00 w Biurze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD, przy ul. Mostowa 2 w Strzyżowie, odbyło się Posiedzenie Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania dotyczące oceny wniosków złożonych w naborze 5/2021/G oraz rozpatrzenia protestu od oceny i wyboru operacji z naboru 3/2021. Poniżej znajdują się najważniejsze dokumenty dotyczące wymienionego posiedzenia:

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 22.02.2022 r. (zawierający min. przebieg posiedzenia, informacje o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem, których wniosków wyłączenie dotyczy, przebieg i wyniki głosowań).


NABÓR 5/2021/G

Lista oceny wstępnej(zawierająca listę wszystkich podlegających ocenie wniosków, ze wskazaniem wyniku oceny wstępnej)

Lista operacji wybranych do przyznania pomocy (zawierającą wszystkie wybrane do przyznania pomocy operacje w kolejności zależnej od liczby uzyskanych punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków)


NABÓR 3/2021

Lista operacji wybranych do przyznania pomocy po weryfikacji złożonego protestu


[AKTUALIZACJA 15.03.2022 r.] Informujemy, że wyniki oceny Rady w zakresie wniosków złożonych w naborze 5/2021/G opublikowane dnia 1 marca 2022 r. na naszej stronie są wynikami ostatecznymi.