Posiedzenie Rady w związku z oceną wniosków złożonych w naborze 4/2020 Drukuj
poniedziałek, 12 października 2020 09:31

W związku z zakończonym naborem wniosków nr 4/2020 przeprowadzonymi przez Czarnorzecko-Strzyżowską LGD w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata  2014-2020, zgodnie z zapisami §20 Statutu i §9 Regulaminu Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania  dnia 19.10.2020 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w Biurze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD przy ul. Daszyńskiego 3 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej.

Więcej…
 
Ważna informacja dla Wnioskodawców naboru 4/2020 Drukuj
środa, 30 września 2020 07:20

Informujemy, że od 10 września 2020 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wobec powyższego Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski w naborze 4/2020 będą oceniani zgodnie z zasadami określonymi w ww. Rozporządzeniu z dnia 02.09.2020 r.  Do pobrania:

Więcej…
 
Posiedzenie Rady w związku z oceną wniosków złożonych w naborze 3/2020 - WYNIKI Drukuj
czwartek, 27 sierpnia 2020 07:57

Dnia 30.07.2020 roku o godzinie 12.00 w Biurze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD, przy ul. Daszyńskiego 3 w Strzyżowie, odbyło się Posiedzenie Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania dotyczące oceny wniosków złożonych w naborze 3/2020. Poniżej znajdują się najważniejsze dokumenty dotyczące wymienionego posiedzenia:

Więcej…
 
Drukuj
wtorek, 25 sierpnia 2020 07:01

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2020


Stowarzyszenie Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania
działające na terenie gmin:

Frysztak, Korczyna, Krościenko Wyżne, Strzyżów, Wiśniowa, Wojaszówka

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Czarnorzecko- Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania nr II.1 : Poprawa możliwości zatrudnienia poprzez  rozwój działalności gospodarczej, w ramach przedsięwzięcia:


II.1.1 WSPARCIE NA ROZWÓJ MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW


I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków:

Termin składania wniosków: od 10 września do 25 września 2020 r. O terminie złożenia wniosku decyduje data jego dostarczenia do Biura Czarnorzecko - Strzyżowskiej LGD.

Więcej…
 
Zapisy do nowego przedszkola w Gminie Strzyżów!! Drukuj

Trwa rekrutacja dzieci do Przedszkola!!

Rekrutacja będzie prowadzona w terminie od 30 lipca 2020 r. do momentu zrekrutowania odpowiedniej liczby dzieci spełniających kryteria dostępu określone we wniosku o dofinansowanie projektu, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2020 r.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w wersji papierowej w biurze projektu pod adresem Rynek 15 w Strzyżowie, w wersji elektronicznej na stronie www.przedszkole-strzyzow.pl w zakładce Dokumenty lub poniżej:
Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 9 z 56