Chcesz założyć firmę społeczną? Zdobądź do 245 000,00 zł na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa społecznego. Drukuj

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES) prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”, który obejmuje powiaty: strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, dębicki, mielecki, tarnobrzeski oraz miasto Tarnobrzeg. Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. - 31.12.2019 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII „Integracja społeczna”, Działanie 8.5 „Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie”.

Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie II w latach 2017-2019 poprzez utworzenie 248 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Więcej…
 
Spotkania informacyjne- szkoleniowe dla mieszkańców obszaru objętego LSR Drukuj

Zarząd Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania oraz Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie serdecznie zapraszają mieszkańców gmin: Strzyżów, Wiśniowa, Frysztak, Wojaszówka, Korczyna i Krościenko Wyżne na spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące możliwości pozyskania unijnych środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na:


ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO
(w ramach ogłoszonych naborów)
WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC WIEJSKICH
PROGRAMY AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ W ŚWIETLICACH WIEJSKICH
WYDAWANIE PUBLIKACJI REGIONALNYCH
KAMPANIE SPOŁECZNE SKIEROWANE DO MIESZKAŃCÓW

(w ramach planowanego projektu grantowego)

Więcej…
 
Posiedzenie Rady Decyzyjnej z dnia 17.08.2017 r. - WYNIKI Drukuj
środa, 23 sierpnia 2017 07:18

Dnia 17.08.2017 roku o godzinie 13.00 w Biurze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD, przy ul. Daszyńskiego 3 w Strzyżowie, odbyło się Posiedzenie Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania dotyczące rozpatrzenia protestu od oceny i wyboru operacji złożonej w naborze 3/2017.

Poniżej znajdują się najważniejsze dokumenty dotyczące wymienionego posiedzenia:

Więcej…
 
Posiedzenie Rady Decyzyjnej w związku ze złożonym protestem w naborze 3/2017 Drukuj

W związku z wpłynięciem do Biura Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD protestu dotyczącego oceny i wyboru wniosku złożonego w naborze nr 3/2017, zgodnie z zapisami §20 Statutu i §9 Regulaminu Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania dnia 17.08.2017 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Biurze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD przy ul. Daszyńskiego 3 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej.

Więcej…
 
Drukuj
piątek, 11 sierpnia 2017 06:06

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2017


Stowarzyszenie Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania
działające na terenie gmin:

Frysztak, Korczyna, Krościenko Wyżne, Strzyżów, Wiśniowa, Wojaszówka

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Czarnorzecko- Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania nr I.3 Poprawa stanu i zachowanie lokalnego dziedzictwa sprzyjającego rozwojowi turystyki w ramach przedsięwzięcia:


I.3.2  ROZWÓJ I PROMOCJA MUZEÓW I INNYCH OBIEKTÓW PEŁNIĄCYCH ICH FUNKCJĘ


I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków:

Termin składania wniosków: od 28 sierpień do 15 wrzesień 2017 r. O terminie złożenia wniosku decyduje data jego dostarczenia do Biura Czarnorzecko - Strzyżowskiej LGD.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 10 z 44

Projekty współpracy

Reklama
Reklama
Reklama

Kontakt

Reklama
Reklama
Reklama

Polecane strony

Reklama
Reklama